friss hírekcsak tinik!ingatlanokbloggeradni jó!olvasni jó!
Egyéni keresés

A t­he­wi­ne.­com egy o­lyan ol­dal, a­hol a bor tör­té­ne­téről, ki­ala­ku­lá­sá­ról ol­vas­ha­tunk. Egy i­gen köz­ked­velt i­tal­ról van szó.

hirdetés

A szőlő ter­mesz­tés­nek és a bor el­ké­szí­té­sé­nek ha­gyo­má­nya van. Ma­gyar­or­szá­gon is van több bor­vi­dék, me­lyek bo­ra­i i­gen hí­re­sek.